Δόμηση - Μόνωση - Εφαρμογές - Κατασκευές

 • Δομικές Εργασίες Πάρος
 • Οικοδομικά Έργα, Μονώσεις-Πάρος

Σκοπός του κατασκευαστικού τμήματος της εταιρίας μας, είναι η εκτέλεση μεμονωμένων οικοδομικών εργασιών, καθώς και ανάληψη εργολαβίας και εκτέλεσης ολοκληρωμένων οικοδομικών έργων, με προσήλωση στις ορθές και σύγχρονες τεχνικές κατασκευών και εφαρμογών και με την χρήση πάντοτε των καλύτερων υλικών που υπάρχουν στην αγορά.


Ολοκληρωμένα ΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ2005: Ανακατασκευή Παλαιάς Κατοικιάς του 1910


 • Μπάλιος Πάρος - Αναπαλαιώσεις
 • Μπάλιος - Μονώσεις Κυκλάδες
 • Οικοδομικά Έργα Μπάλιος


2006: Ολοκληρωμένο Κτιριακό Συγκρότημα Καταστημάτων - Γραφείων


 • Μπάλιος Πάρος - Αναπαλαιώσεις
 • Μπάλιος - Μονώσεις Κυκλάδες
 • Οικοδομικά Έργα Μπάλιος


ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

 • Στεγανοποιήσεις Δεξαμενών
 • Υγρομόνωση –Θερμομόνωση Δωμάτων
 • Στεγανοποίηση Υπόγειων Θεμέλιων
 • Εποξειδικές Βαφές
 • Αποστραγγιστικά Έργα
 • Σφράγιση Αρμών Διαστολής


 • Μπάλιος Πάρος - Αναπαλαιώσεις
 • Μπάλιος - Μονώσεις Κυκλάδες
 • Οικοδομικά Έργα Μπάλιος