Η Εταιρία

Η εταιρεία μας με την σημερινή της μορφή, Μπάλιος ΕΠΕ ιδρύθηκε από τον Βασίλη Μπάλιο με κύριες δραστηριότητες μονωτικές εργασίες, εμπόριο μονωτικών υλικών, κατασκευή και συντήρηση κολυμβητικών δεξαμενών.

Μέχρι και το 2003 η επιχείρηση ήταν ατομικής μορφής υπό την διεύθυνση του Β. Μπάλιου μια δεκαετία συνεχούς ανάπτυξης, αύξησης εργασιών και δραστηριοτήτων. Το 2003 η επιχείρηση αναδιοργανώθηκε, και συστάθηκε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης υπό την διεύθυνση του Σπύρου Μπάλιου.

Η διοίκηση της επιχείρησης παραμένει σε οικογενειακή βάση από την ίδρυση της μέχρι σήμερα & η έδρα της βρίσκεται στην Νάουσα της Πάρου. Κατά την λειτουργία της έχει μεταστεγασθεί δυο φορές σε νέα κτίρια, ενώ τον Ιανουάριο του 2007 πρόκειται να μεταφερθεί σε νέα ιδιόκτητα κτίρια, στον Κάμπο της Νάουσας, τα οποία θα καλύψουν τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες της επιχείρησης.

ΣΤΟΧΟΙ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Σκοπός της εταιρείας Μπάλιος ΕΠΕ είναι η δραστηριοποίηση σε διάφορους κλάδους με δραστηριότητες εμπορικές και τεχνικές, με γνώμονα πάντα την παροχή υψηλότερης δυνατής ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών.

Κάθε τομέας δραστηριοποίησης της εταιρείας παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και ενημερώνεται συνεχώς με σκοπό την καλυτέρευση των προσφερομένων προϊόντων προς τους πελάτες της. Αυτό επιτυγχάνεται με την συνεχή έρευνα και τις συνεχείς επαφές με νέους συνεργάτες και προμηθευτές και κυρίως με την ανατροφοδότηση της εταιρείας σε επενδυτικά κεφάλαια, που χρηματοδοτούν την δημιουργία τεχνολογικών υποδομών, οι οποίες θέτουν τις σωστές προϋποθέσεις για σωστή παροχή προϊόντων και υπηρεσιών.

  • Πισίνα Σάουνα Τζακούζι
  • Ήχος Φωτισμός Εγκταστάσεις
  • Συναυλίες Ορχήστρες Εκδηλώσεις